VildArk

Arkitektur & Projektering i detalj

VildArk drivs av att skapa en väl fungerande slutprodukt gällande såväl gestaltning och funktion. Där arkitekturen skapar ett mervärde för beställare, brukare och samhället i stort.


Effektivisering och organisering i allt från stora designfrågor till små detaljlösningar. 


Från tidiga skisser till byggd volym.

Fredrik Jensen

Byggnadsingenjör inom arkitektur

VildArk Arkitektur & Projektering grundades 2019 av Fredrik Jensen.


Efter mer än 10 år i arkitektbranschen, samt studier i Sverige och USA, startade han eget arkitektkontor.  


Genom tidigare anställningar har han skapat sig en bred kunskapsbank inom byggbranschen. Han har arbetat med både privata samt offentliga beställare, små som stora projekt, från tidiga till sena skeden i byggprocessen.


Huvudsakligt fokus de senaste åren har varierat mellan handläggare till ansvarig ingenjör och BIM-ansvarig (building information modelling) i komplexa projekt och 3d-projektering.


Fredrik har erfarenheter inom olika typer av projekt såsom laboratorium, bostäder, inredningar, kontor, hotell etc.


Det är i skogen, i vildmarken som han hämtar sin energi och inspiration. 

Vildark arkitektur vildmark
VildArk Vildmark
Vildark Arkitektur vildmark
Vildark arkitektur vildmark
Vildark arkitektur vildmark
Vildark arkitektur vildmark
Vildark Rapsfält Vildmark Arkitektur
VildArk Arkitektur